Relacja ojciec i syn

Relacja ojciec i syn

Istnieje takie porzekadło, że mężczyzna powinien posadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. Samo spłodzenie nie wystarczy, należy syna jeszcze wychować i uczestniczyć w jego wychowaniu. Ojcostwo jest bardzo odpowiedzialną rolą. Na definicję ojcostwa składa się nie tylko zapewnienie bytu i wszystkiego, czego będzie potrzebowało dziecko, ale również zaangażowanie, miłość i odpowiednia ilość poświęcanego dziecku czasu. Jeśli w rodzinie pojawia się chłopiec naturalną rzeczą jest, że w pewnym momencie dorastania jego uwaga skupia się na ojcu. Dzieje się tak, dlatego, że dziecko poszukuje wzorca wśród najbliższych sobie osób, które fizycznie najbardziej przypomina je same. Istotne jest, aby podczas zmian zachodzących zarówno w psychice jak i fizyczności chłopca obecny był ojciec, który pomoże w tym trudnym okresie chociażby dobrą radą. Rolą ojca jest określenie oczekiwań względem dziecka oraz panujących w domu zasad. Podczas intensywnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka dochodzi do transformacji zarówno w ciele jak i psychice, a co za tym idzie, złość z powodu zbyt wielu emocji, jakie targają wtedy dzieckiem. Często przebieg zmian wprawia dziecko w zakłopotanie, wstyd i powoduje negatywny wpływa na własną samoocenę. Dziecko zmienia kąt patrzenia na siebie i na własne ciało, inaczej również postrzega otoczenie. W takiej sytuacji ojciec, który też kiedyś przechodził taki etap dorastania powinien wygospodarować tyle czasu ile jest potrzebne w celu zaakceptowania i zrozumienia tych zmian przez dziecko. Rodzic bez względu na rozmiar emocji okazywanych przez dziecko powinien być opanowany i wyrozumiały. Ważne jest, aby niezależnie od okoliczności dziecko odczuwało więź z rodzicami. Więź taką można zacieśniać poprzez wspólnie spędzany czas na przykład wspólnie jedzone posiłki czy wspólne wypady pod namiot.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl