Rezonans magnetyczny w obrazowaniu trzustki

Rezonans magnetyczny w obrazowaniu trzustki

Metoda rezonansu magnetycznego (RM) polega na pomiarach stanu energetycznego jąder atomowych umieszczonych w silnym polu magnetycznym, na które oddziaływa pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Jądra atomów o nieparzystej liczbie protonów lub neutronów mają charakterystyczny moment magnetyczny. Oznacza to, że w polu magnetycznym zachowują się jak małe magnesy, orientując swoje bieguny wzdłuż linii pola. Kierunki momentu magnetycznego mogą się zmieniać pod wpływem fal radiowych o określonej częstotliwości. Powrót atomów do stanu podstawowego po wygaśnięciu bodźca łączy się z wypromieniowaniem fali radiowej. Do obrazowania ciała ludzkiego, ze względu na szczególne zdolności do rezonansu magnetycznego oraz duże stężenie w ustroju, wykorzystuje się wymienione zjawiska energetyczne zachodzące w jądrach atomowych wodoru. Budowa fizykochemiczna tkanek wpływa na stałą czasową, z jaką jądra wodoru ustawiają się w polu magnetycznym (TJ oraz na stałą czasową, z jaką wygasa stan wzbudzenia atomów (T2). Tak więc Tt (czas relaksacji spin--sieć) odzwierciedla skłonność do polaryzacji protonów w polu magnetycznym, natomiast T2 (czas relaksacji spin-spin) odpowiada stałej, z jaką wygasa sygnał rezonansu magnetycznego po wzbudzeniu jąder atomowych falą radiową. Prawidłowe tkanki ustroju i ogniska patologiczne charakteryzują się różnym rozkładem gęstości protonów wodoru oraz różnym rozkładem przestrzennym czasów relaksacji Tj i T,. Po rejestracji i odpowiednim przetworzeniu wymienionych sygnałów można przedstawić szczegóły budowy ciała ludzkiego.

Typowy system obrazujący za pomocą rezonansu magnetycznego składa się z:

- dostatecznie dużego magnesu wytwarzającego stosunkowo jednorodne pole magnetyczne o indukcji 0,5-2,0 Tesla. Obecnie najczęściej stosowane są magnesy typu nadprzewodzącego

- cewek wytwarzających gradientowe pole magnetyczne

- nadajnika i odbiornika fal o częstotliwości radiowej

- układów elektronicznych wytwarzających, przenoszących oraz zapisujących promieniowanie elektromagnetyczne

- układów gromadzenia, przetwarzania i przedstawiania danych.

W rozwiniętych systemach obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego istnieje wiele możliwości rejestracji, wśród których trzy mają znaczenie podstawowe:

- metoda oznaczania sygnału swobodnej procesji, która obrazuje rozkład gęstości protonów

- metoda obrazująca rozkład czasów T^

- metoda echa spinowego, które obrazuje rozkład czasów T2.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl